Avansert

Nye studier av flagell-motoren svekker grunnlaget for den amerikanske Kitzmiller v. Dover-dommen. Nå mener forskere at den såkalte T3SS-motoren Type III likevel ikke kan ha tjent som en forløper for flagellum.

Et bilde er laget av maling og papir, men det ville vært ufruktbart å forklare hvorfor bildet har symbolske egenskaper ved å forklare de kjemiske egenskapene til maling og papir, skriver forsker Øyvind Voie. Som spør: Hvordan kan vi vite at livet ble skapt?

På 1950-tallet lanserte forskere læren om at livet sannsynligvis oppstod i en «ursuppe». Teorien ble populær og går fortsatt igjen i lærebøkene. Litt synd, siden grunnlaget ble tilbakevist allerede i 1977.

Denne artikkelen bygger på forfatterens specialtema som ingeniør, Radioaktive dateringsmetoder, 1985(1), hvor han blant annet hadde adgang til samtlige offentliggjorte C-14 dateringer fra 1949 til 1968 med relasjon til Egypts historie.

Denne artikkelen bygger på mitt ingeniørspesiale: Radioaktive dateringsmetoder, 1985 (1), hvor jeg blant annet hadde adgang til samtlige offentliggjorte C-14 dateringer 1949-1968, med relasjon til Egypts historie.

Lesere av bladet Origo sendte inn spørsmål om radiokarbondatering.

Ved å se på forholdet mellom de forskjellige isotopene, kan man regne seg fram til alder på prøver.

Utenfor våre kyster finner vi enormt tykke sedimentære lag; i disse lagene er det gjort funn av olje og gass. De sedimentære lagene kan være mer enn 10-15 km i tykkelse – både i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Jeg tror at den viktigste sannheten for kosmologien er de enorme informasjonsmengdene som finnes i universet. Denne informasjonen viser seg f.eks. i enzymene. Et enzym er et protein med en helt bestemt overflateform. Det kan knytte til seg bestanddelene som inngår i en biokjemisk reaksjon og bringe disse sammen.

Når entomologer studerer insekter og edderkopper, opdager de jævnligt eksempler på matematiske genialiteter der er inkorporeret i disse små leddyr. Disse fantastiske algoritmer kaster lys over insekternes oprindelse.

Den berømte astronomen Fred Hoyle begynte egentlig sin forskerkarriere som ateist. De beregningene han gjorde, avdekket etter hvert universets finjustering. Det fortelles at det som virkelig fikk ham til å konkludere med at skapelsen krevde intelligens, var hans beregninger av de spesielle egenskapene for karbonatomet.

Her kommer noe for dere som ikke ønsker å gå i krig med en vitenskapelig artikkel. Steinar Thorvaldsen og Peter Øhrstrøm har gått nøye igjennom Darwins første skrifter for å undersøke hans innstilling til design-argumentet.

En gjennomgang av gamle myter
Du har sikkert også funnet det ut – gamle myter er nesten umulig å utrydde. Og det fins en god del av dem innen evolusjonsbiologien.

I epigenetikken findes stærk evidens for at mennesker og chimpanser er forskellige.

30 højprofilerede forskningsartikler inden for den menneskelige genomforskning er for nylig blevet offentliggjort. Det skete samtidigt i medier fra så forskellige forskningsmiljøer som evolutionærbiologi, Intelligent Design og creationismen.

Bevis for evolution eller for effektivt design?
I moderne bioteknologi har forskere været i stand til at bestemme rækkefølgen af de ca. tre milliarder baser der findes i det menneskelige genom.

Denne artikel er inspireret af kapitel 9, Et spørgsmål om information, i John C. Lennox’ bog Guds bøddel (Origo 2012). Og konklusionen er: Information i en eller anden forstand er nødvendig for at forklare tilblivelsen af DNA og proteiner.

NYT i forskningen 1 : Bioinformatikkken forsyner os med fantastisk ny viden. Om livets grundbestanddele. Om motorer i tusindvis. I cellerne! Vi kan med stor ret tale om molekylære motorer. Dette er artikel nr. 1 i en miniserie på 2

Alle celler har cellemembraner som beskytter dens dyrebare indre komponenter fra den barske verden utenfor. Men cellene må også være i stand til å transportere mange typer stoffer inn og ut for å kunne leve. Dette skjer ved hjelp av høyt spesialiserte transportproteiner festet til cellemembranen.

Design & formål 1. Er det rimeligt at neodarwinismen stadig nærmest per automatik afviser ethvert tilløb til «formål» i den evolutionære proces? Eller er der i dag belæg for at argumentere for at naturen viser uomtvistelige tegn på at den er designet? Dette er første artikel af to om design og formål/teleologi.

Etologi – læren om dyrs oppførsel
Alle dyr har instinkter. Dette er medfødte mønstre i dyrenes oppførsel. Mønstre som hjelper dyret i vanlige situasjoner hvor intelligensen ikke strekker til. Vi mennesker har også instinkter, om enn få. Vårt viktigste instinkt er sugeinstinkter hos spedbarn som legges til morens bryst.

Albueskjell, eller hatteskjell, er et bløtdyr og tilhører albusneglene som har et lavt, kjegleformet skall. Som navnet sier, ligner det en albue, fordi dens spiss har en runding som ligner på en albuespiss.

Der er væsentlig flere edderkopper omkring os, end de fleste bryder sig om at tænke på. Men op med humøret. For uden edderkopperne ville vi kvæles i irriterende insekter.

At bakterier kan nedbryde nylon, er det et argument for evolution?

I tidsskriftet Nature for 12. januar 2012 publiserte et team bestående av hele 42 astronomer de siste forskningsresultater om observasjoner av planeter rundt andre stjerner i Melkeveien enn vår egen sol.

Det hævdes ofte, at der arvemæssigt kun er en forskel på 1% mellem mennesker og chimpanser. Det viser sig imidlertid, at det slet ikke er så let at opgøre, hvor stor graden af lighed er. Opgørelsen beror nemlig på nogle forudsætninger, som bestemt kan diskuteres. Afhængig af hvilke principper man lægger til grund for opgørelsen kan man få vurderinger af lighedsgraden fra 80% til 99%.

Haeckels bløff gjelder ikke bare de feilaktige fostertegningene. Han konstruerte den første altomfattende fylogenetiske tre, og beskrev det første forhistoriske mennesket selv før noe bevismateriale var funnet.

Begrebet genetisk drift er kommet til at spille en stor rolle i moderne evolutionslære. Men hvad betyder dette fagudtryk, og hvad kan begrebet forklare som en af evolutionens “værktøjer”? Det gennemgår prof. Peder Tyvand i denne artikel.

Løbebillen bombardérbillen (fra familien Carabifae) var yndlingsobjekt i creationistisk litteratur i 1980’erne længe inden nogen talte om intelligent design. Anti-creationister har selvfølgelig ikke ladet det stå uimotsagt gennem tre årtier. Er bombardérbillen designet? Vi vurderer den evolutionære forklaring.

I en artikel i Science 22. december 2006 argumenterer en gruppe forskere fra Center for Ancient Genetics på Københavns Universitet for at insekterne stammer fra krebsdyrene. Den teori er ikke helt uden problemer.

Vann er vel, ved siden av luften vi puster i, det stoffet som vi har mest kontakt med i dagliglivet, og som vi er mest fortrolig med av alle stoffene på jorden.

Det Sentrale Dogme i moderne, naturalistisk og teistisk evolusjonsteori er livets utfoldelse, fra bakterie til menneske, som resultat av mutasjoner og naturlig utvalg. For naturalistene er mutasjonene i tillegg tilfeldige. På midten av 1900-tallet ble imidlertid flere evolusjonskritiske institutter og organisasjoner startet, slik som Institutt for Creation Research (ICR), Creation Research Society (CRS) i USA.

ID-bevegelsen, som i utgangspunktet er amerikansk, har vunnet fotfeste og fått betydelig medieomtale de siste årene.