Velkommen til​


En mer åpen debatt om biologi og kosmos

 

BioCosmos er en norsk stiftelse med mål om å bidra til en mer åpen debatt om biologi og kosmos, blant alle som er interessert i vitenskap og de store spørsmålene.

BioCosmos ble etablert høsten 2018 og er fortsatt i en oppstartsfase. Håper du liker hjemmesiden!


Våre ambassadører

Dag Dolmen
Dag Dolmen
Dr. philos, NTNU, en av Norges fremste amfibieforskere.

Vi har etter hvert ervervet oss grundig kunnskap om genetiske og mikroevolusjonære prosesser. Som biolog og forsker har jeg imidlertid undret meg over kollegers påstand om at materie, liv og biomangfold bare har oppstått «tilfeldig» (ateistisk materialisme). Og lite ære levnes ofte vitenskapsmenn/kvinner som peker på en superintelligent makt bak det hele. Men når ateistene hevder at deres egen verdensanskuelse utelukkende bygger på vitenskapelige fakta, da er dette en intellektuell kortslutning. Også disse må nemlig tro at universet oppsto av intet (ev. av en singularitet, ev. at det alltid har eksistert). Noen postulerer endatil et «multiunivers» der utallige universer stadig fødes og forgår – i håp om å øke sannsynligheten for at vår verden er tilfeldig. Men også dette er tro.

En annen trospåstand ateistene hevder er at livet er blitt til av død materie, uten inngrep og styring utafra. Det eksisterer riktig nok mange gjetninger og teorier om hvordan dette skulle ha skjedd, men ingen akseptert forklaring.

Personlig finner jeg det naturlig å erkjenne en allmektig og personlig intelligens og kraft utafor tid og rom, som ikke bare satte universet i gang, men som også er til stede i lovmessigheten og dessuten kan gripe inn i historien gjennom virkemåter som er kjente eller ukjente for vitenskapen.

Trygve Gjedrem
Trygve Gjedrem
Prof. emeritus, Ås, fiskeforskar og grunnleggjar av norsk akvakultur.

Eg vil ynskje BioCosmos lukke til med arbeidet sitt i tida som kjem. Det er eit viktig arbeid. Jo meir eg lærte om livet og dei biologiske funksjonane, dess meir imponert blei eg, og desto større vart Skaparen. Når ein ser på mangfaldet i naturen og kompleksiteten i livsfunksjonane til dei ulike organismane, er det ei gåte at dette skal ha laga seg sjølv, utan ein intelligent kraft bak. Det er få ankepunkt mot darwinismen i lærebøker på alle nivå i undervisningssystemet. Difor må eg stå fram med det eg har funne som vitskapsmann. Darwinismen byggjer også på tro, sidan prova er fråverande. Dette bør få fokus blant fagfolk.

Ola Hössjer
Ola Hössjer
Professor i statistik, Stockholms universitet

De senaste 30 åren har det klassiska designargumentet fått en renässans. Genom vetenskapens landvinningar vet vi att en rad olika naturkonstanter är finjusterade för att mänskligt liv ska kunna existera. Genom molekylärbiologin vet vi att den levande cellen har en oerhört komplex men genomtänkt struktur. Den bästa förklaringen till dessa upptäckter är en Intelligent Designer, medan Darwinismens modeller saknar verktyg för att besvara hur information uppkommer. BioCosmos fyller en mycket viktig roll i att förmedla denna nya kunskap till en bredare allmänhet, och att därigenom ge människor ett alternativ till den världsbild som dominerar.

Peter Øhrstrøm
Peter Øhrstrøm
Professor i informationsvidenskab, Aalborg Universitet

BioCosmos er et meget velkomment brud på et forskningsmæssigt tabu, som med afsæt i materialistisk ideologi på forhånd har afvist ideen om formål i naturen. Dette tabu har betydet, at de fleste forskere hidtil har set sig nødsaget til at se bort fra ethvert tegn på, at vigtige træk og strukturer i naturen er blevet til med et formål. Derfor er det velgørende, at BioCosmos nu gør op med dette tabu og lægger op til en fordomsfri forskning, der medtænker muligheden for formål i naturen.

Torfinn Hynnekleiv
Torfinn Hynnekleiv
Lege og redaktør av Inter Medicos

Vår nysgjerrighet er viktig – det er nysgjerrigheten som driver fram ny kunnskap om det meste.

Vi har alle vært barn og lurt på det ene og det andre, og også vi voksne lengter fortsatt etter svar på «lure-på-spørsmål». Jeg har for min del lurt aller mest på hvordan menneskene ble til. BioCosmos formidler spørsmål og ideer som kan få oss til å tenke i nye baner i forhold til dagens gjengse ideer om menneskets opprinnelse. Jeg ønsker å følge med på aktivitetene til BioCosmos som drives av mennesker med mye nysgjerrighet.

Jørgen Aass
Jørgen Aass
Sivilingeniør, Oslo

Med BioCosmos har nordmenns gjengse verdensbilde – med Darwins 160 år gamle teori som viktig premissleverandør – fått en spenstig utfordrer. Er det på tide å adoptere et nytt verdensbilde der Intelligent Design, fundert på moderne forskning og rasjonalitet, tar over? Jeg mener det, og ser bl.a. denne nyskapningen som et kraftfullt redskap for å få parkert utdaterte sannheter i norsk akademia. Miljøet bak BioCosmos er fargerikt og tungt lastet med kunnskap. La deg berike og utfordre av det spennende landskapet som åpner seg ved deres inntreden i det offentlige rom!

Oddvar Søvik
Oddvar Søvik
Teolog, Kristiansand

De fleste mener visst at evolusjons-læren er det endelige svaret på livets utvikling. Men noe blir ikke rett fordi om flertallet mener det: Kopernikus stod nokså alene med sin teori om at jorden gikk rundt solen, og ikke omvendt, som de fleste mente på hans tid. Men Kopernikus hadde rett. Det ville ikke forundre med om det kommer en «kopernikansk vending» mht. til evolusjonslæren også. Etter min mening er Intelligent Design et mye mer logisk svar på alle de tusener av komplekse strukturer som kan observeres fra den minste celle til makrokosmos. Det er denne informasjonen BioCosmos vil formidle og jeg hilser den velkommen!


Dette skriver vi omFå oppdateringer fra oss

Skriv inn din kontaktinfo under og motta informasjon og oppdateringer om det som skjer hos BioCosmos.