Intelligent Design er i mange sammenhenger omstridt, og det har oppstått flere gale forståelser om hva ID faktisk her. Her får du syv myter – og syv svar:

Myte 1:

  • BioCosmos gjør at vi må velge mellom tro og vitenskap

Svar: Nei. Vi baserer oss på naturvitenskapelige observasjoner og kunnskap. Disse observasjonene og denne kunnskapen kan fortolkes innen ulike livssynstradisjoner.

 

Myte 2:

  • BioCosmos er Darwinfornektere

Svar: Nei. Darwin har en viktig plass i biologien. Hans oppdagelse av det naturlige utvalg har sitt virkeområde innen mikroevolusjon.

 

Myte 3:

  • ID er det samme som kreasjonisme

Svar: Nei. ID er en ny vitenskapelig teori som baserer seg på vitenskapelig metode og observasjoner.

 

Myte 4:

  • ID peker bare på hull i kunnskapen

Svar: Det motsatte er tilfelle. ID handler om det vi vet. ID er designdeteksjon. Brukes på andre vitenskapelige områder: arkeologi, kryptoanalyse og rettsmedisin.

 

Myte 5:

  • BioCosmos vil sparke Darwin ut av skolen og innføre ID

Svar: Nei. ID er en teori i støpeskjeen som ikke er klar for det offentlige skoleverket. BioCosmos vil fremsnakke og vise observasjoner fra naturen å undre seg over (blomsterdesign, fuglenes navigasjonsevner, jordens mange lykketreff…) Elevene får tenke selv.

 

Myte 6:

  • ID vil innføre Gud i naturvitenskapen

Svar: Nei. Gud ville sprenge alle naturvitenskapelige begreper. ID snakker om design og innovasjon: dvs designvitenskap.

 

Myte 7:

  • Det er få forskere som støtter ID i dag

Svar: Noe rett. Men: over 1000 forskere har signert et opprop om alternativer til darwinismen. Nylig publiserte en fremragende forsker (Marcos Eberlin) en ID-bok anbefalt av tre nobelprisvinnere!