Einstein-citater

Figur 1. Albert Einstein. Foto: Det tyske føderale arkivet, BArch (CC BY-SA 3.0 DE)

Einstein-citater

1. februar 2015 kl. 00:00
Forfatter:Af: Finn Boelsmand, lektor i fysik og kemi.

Vitenskap uten religion er lam.

Religion uten vitenskap er blind.


Albert Einstein (1879-1955), fysiker.

”Videnskab uden religion er lam. Religion uden videnskab er blind”. Albert Einstein, oversat

Kommentar: Einstein har ikke noget ønske om at sammenblande gængs naturvidenskab og gængs religion, men han var ven med Immanuel Velikovsky, havde læst dennes værker, og havde skrevet ham et takkebrev. Einstein havde sikkert draget en konsekvens af Velikovskys værker.

At ”religion uden videnskab er blind” er let at se. Arkæologiske fund, astronomiske opdagelser og meget andet, ville man ikke vide noget om, hvis man holdt sig til religion uden videnskab. Man ville være ”blind” for mange ting.

At ”videnskab uden religion er lam” kan være sværere at se. Men, ifølge Velikovsky afskærer videnskaben sig fra mange fund og erkendelser, hvis man på forhånd udelukker det religiøse område. Man ville være ”lam” for mange områder.

Værre endnu – ifølge en anden bog af Velikovsky: Kosmiske kollisioner – er der en systematisk fejl i gængse tidstavler for Egypten, Assyrien, Babylon, Israel, Grækenland, der skyldes at man ikke har taget de religiøse skrifters oplysninger særligt alvorligt.

Velikovsky foreslår hvordan man ved at tage hensyn til de religiøse skrifters oplysninger, samtidig får løst nogle store problemer i alle disse landes tidstavler og arkæologi.

Flere ordsprog/citater af Einstein:

 • ”End ikke alverdens forsøg kan bevise at jeg har ret; Et enkelt eksperiment kan bevise, at jeg ikke har det”. Albert Einstein, oversat
 • ”Det er beskæmmende, at vi lever i en tid, hvor det er lettere at sprænge et atom end en norm”. Albert Einstein, oversat
 • ”Fantasi er vigtigere end viden”. Albert Einstein, oversat
 • ”Imagination is more important than knowledge”. Albert Einstein
 • ”Når jeg ser på mig selv og mine tankemetoder, må jeg konkludere at fantasiens gave har betydet mere for mig, end evnen til at tilegne mig ny viden”. Albert Einstein, oversat
 • ”En mand med et ur ved altid hvad klokken er. En mand med to kan aldrig være sikker”. Albert Einstein, oversat

Kommentar: Ordsproget passer fint til radiometriske dateringsmetoder. Hvis man måler på en klippe med én metode, får man ét svar. Hvis man måler med flere metoder, får man flere svar. Hvilket er så det rigtige? (Hvis nogen af dem? ”Ingen fortidsteori er 100% sand. Data peger altid i forskellige retninger”.)

Fra Immanuel Velikovsky: Da kloden kæntrede. Bogan’s Forlag as (1981). (Oversat fra Earth in Upheavel (1955).

En gigant blandt det 20. århundredes tænker.

”Det er en fryd at læse det historiske værk,” skrev Albert Einstein i et takkebrev til Immanuel Velikovsky, der havde sendt ham sin nye bog. De havde kendt hinanden siden 1920rne og opretholdt kontakt lige til Einsteins død.

DA KLODEN KÆNTREDE er Velikovskys beviser for realiteterne bag alverdens gudesagn om kampe mellem de himmelske guder: sagnene beskriver i virkeligheden globale kosmiske katastrofer, hvoraf den foreløbig seneste indtraf omkring den historiske tids begyndelse, argumenterne henter han fra geologien og palæontologien.

Tanken var kættersk, da den blev fremsat, men lykkeligvis nåede Velikovsky at høste de første laurbær inden sin død: rumforskningens første resultater bestyrkede hans teorier.

Hvordan kunne mammutter dybfryses så brat, at de kæmpestore dyr undgik at gå i fordærv?

Hvordan kunne jordens Polakse forrykkes, så man i troperne oplevede istider og man i dagens polaregne finder korallevn? Velikovskys verdensbillede kuldkaster det traditionelle, det er en intellektuel oplevelse at læse ham.

Figur 2. Immanuel Velikovsky (1897-1979). Studerede først medicin, siden fortidens historie og sprog. Grundlagde den videnskabelige skriftrække ‘Scripta Universitatis’. Studerede psykoanalyse inder Wilhelm Stekel, Freuds første elev. Bosatte sig under anden verdenskrig i Princeton i USA. Oprindelig forkætret, men ved sin død anerkendt som en af vort århundredes største begavelser. Hans hovedverk KOSMISKE KOLLISIONER er også udgivet på dansk.
Foto: Donna Foster Roizen. Opphavsrettseier: Frederic Jueneman (CC BY-SA 3.0)
 • ”Det vigtige er at blive ved med at stille spørgsmål”. Albert Einstein, oversat

Kommentar: Ordsproget passer fint med at man ikke skal frede en teori. (”Hvis man freder en teori, gør man den til pseudo-videnskab”.)

 • ”Det er et mirakel at nysgerrighed kan overleve dagens uddannelse[ssystem]”. Albert Einstein, oversat
 • ”En dygtig hjerne kan faktisk overleve grundskolen”. Albert Einstein, oversat
 • ”Det eneste der strider mod min teori, er min uddannelse”. Albert Einstein, oversat
 • ”The only thing that interferes with my learning is my education”. Albert Einstein
 • ”The process of scientific discovery is, in effect, a continual flight from wonder”. Albert Einstein
 • ”Det gådefulde er det mest ophøjede vi kan erfare. Det er kilden til al sand kunst og videnskab”. Albert Einstein, oversat

Litteratur

Denne artikkelen ble først utgitt i Origo nr 133/134 (2015).