Alle tags

#biologi

Kinesiske forskere har tilbakevist Richard Dawkins påstand om at «åpenbart var viktige komponenter i flagellmotoren allerede på plass og fungerte før flagellmotoren utviklet seg».

Nye studier av flagell-motoren svekker grunnlaget for den amerikanske Kitzmiller v. Dover-dommen. Nå mener forskere at den såkalte T3SS-motoren Type III likevel ikke kan ha tjent som en forløper for flagellum.

Gyldendals lærebok Bi2 lyver om Norges tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF). Ifølge boka skal Bondevik ha forsøkt å «hindre at evolusjonslæren ble med i læreplanen». Det er blankt løgn.

På 1950-tallet lanserte forskere læren om at livet sannsynligvis oppstod i en «ursuppe». Teorien ble populær og går fortsatt igjen i lærebøkene. Litt synd, siden grunnlaget ble tilbakevist allerede i 1977.

Den klassiske historien om mørke og lyse bjørkemålere i Storbritannia har vært en gjenganger i lærebøkene, men bør ikke være det lenger. Forutsetningene for de berømte bjørkemåler-forsøkene sprakk allerede på 1980-tallet. Likevel dukker historien opp igjen i flunkende nye lærebøker.

Debatten om evolusjonsteorien har pågått lenge både i massemedia og fagtidsskrifter. Vi gjengir her med tillatelse utdrag av et foredrag av professor Walter Heitler. Foredraget ble opprinnelig holdt i tysk radio (Südwestfunk, høsten 1977).

Jeg tror at den viktigste sannheten for kosmologien er de enorme informasjonsmengdene som finnes i universet. Denne informasjonen viser seg f.eks. i enzymene. Et enzym er et protein med en helt bestemt overflateform. Det kan knytte til seg bestanddelene som inngår i en biokjemisk reaksjon og bringe disse sammen.

Naturlig udvælgelse regnes som den hovedsøjle der bærer evolutionsteorien. Begrebet har været tillagt Darwin i gennem 150 år. Naturlig udvælgelse er vigtig i naturen, men den har næppe nogen betydning i udviklingen af nye livsformer.

Hvorfor er det nu så vigtigt med den der grundtype-model? Er det ikke bare et (uvidenskabeligt) forsøg på at tale uden om evolutionen som en kendsgerning?

En pioner indenfor udforskningen af antibiotika
Ernst Chain og hans kollega Howard Florey har fået æren for en af de største opdagelser der nogensinde er gjort inden for lægevidenskaben. Sammen med Sir Alexander Fleming blev de i 1945 tildelt Nobelprisen i fysiologi/medicin.