Alle tags

#teknologi

Nye studier av flagell-motoren svekker grunnlaget for den amerikanske Kitzmiller v. Dover-dommen. Nå mener forskere at den såkalte T3SS-motoren Type III likevel ikke kan ha tjent som en forløper for flagellum.

Den klassiske historien om mørke og lyse bjørkemålere i Storbritannia har vært en gjenganger i lærebøkene, men bør ikke være det lenger. Forutsetningene for de berømte bjørkemåler-forsøkene sprakk allerede på 1980-tallet. Likevel dukker historien opp igjen i flunkende nye lærebøker.

Denne artikkelen bygger på forfatterens specialtema som ingeniør, Radioaktive dateringsmetoder, 1985(1), hvor han blant annet hadde adgang til samtlige offentliggjorte C-14 dateringer fra 1949 til 1968 med relasjon til Egypts historie.

Denne artikkelen bygger på mitt ingeniørspesiale: Radioaktive dateringsmetoder, 1985 (1), hvor jeg blant annet hadde adgang til samtlige offentliggjorte C-14 dateringer 1949-1968, med relasjon til Egypts historie.

Lesere av bladet Origo sendte inn spørsmål om radiokarbondatering.

Spørsmålet om jordas alder er et tema som spesielt opptok meg i studietida, da jeg studerte geologi og geofysikk.

Ved å se på forholdet mellom de forskjellige isotopene, kan man regne seg fram til alder på prøver.

Utenfor våre kyster finner vi enormt tykke sedimentære lag; i disse lagene er det gjort funn av olje og gass. De sedimentære lagene kan være mer enn 10-15 km i tykkelse – både i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Fremragende forskere som har avvist neo-darwinismen
Noen forskere frembringer banebrytende ny kunnskap og høster priser og stor heder for dette. Finnes det offentlige darwinkritikere blant denne superliga av forskere?

Den berømte astronomen Fred Hoyle begynte egentlig sin forskerkarriere som ateist. De beregningene han gjorde, avdekket etter hvert universets finjustering. Det fortelles at det som virkelig fikk ham til å konkludere med at skapelsen krevde intelligens, var hans beregninger av de spesielle egenskapene for karbonatomet.